» » прогноз на баскетбол сербия литва
Спортивные ставки
 
Букмекерские конторы
Школа ставок

Прогноз Сербия Литва баскетбол


Според доклада в България ще има средноевропейски доходи след 24 години - през 2042 г.Най-близо до тази цел е Чехия, която още тази година ще се изравни със средноевропейските нива на доходи.Авторът на доклада - икономистът Георги Ангелов, е направил сценариите въз основа на два фактора:- начално ниво на БВП на човек по ППС по последни данни на Евростат и- темп на икономически растеж на човек от населението по средногодишни данни за последните 3 г.(Виж графиките)За България изчисленията са въз основа на БВП на човек 49% от средното за ЕС и растеж 4,3%.Разделителната линия, която се поставя в доклада, е 90% от средния доход в ЕС, или приблизително колкото са в Испания в момента.

Ставки на Сербия – Латвия, прогноз на баскетбол сегодня.

90% е ниво, при което различията в доходите ще са достатъчно ниски и все по-незабележими. най-бедната страна е близо четири пъти по-бедна от средното, през 2016 г. Същата тенденция показват и данните за коефициента на вариация на реалния брутен вътрешен продукт на човек от населението по паритет на покупателната способност.Страните от Западните Балкани обаче при сегашните темпове на икономически растеж ще станат относително богати едва към края на века или дори в следващия век. съотношението между БВП на човек на най-богатата и най-бедната страна от ЕС достига пик от 5,4, но оттогава постоянно намалява и е спаднало повече от два пъти, до 2,6 през 2016 г. Съотношението между средния БВП на човек в ЕС и в най-бедната страна също показва устойчива тенденция на намаление от 2000 г. Това е един от най-често използваните индикатори за измерване на сближаването на доходите между различни страни и региони.Този коефициент се е свил почти наполовина - от около 45% в края на 90-те години до близо 25% през 2016 г.Най-бедните страни в региона (България и Румъния) отчитат най-висок икономически растеж през последните години. Без продължаващи реформи темповете на растеж значително ще намалеят.Обратно, страни като Хърватия и България имат реален шанс да се присъединят към по-бързата група и да постигнат целта до 2035 г.

Баскетбол - Прогнозы и ставки на.

– необходимо им е малко ускорение на икономическия растеж, около половин процент годишно.Това е напълно постижимо при поддържане на високо темпо на реформи, подкрепа от структурните фондове и продължаваща интеграция – включително в Шенген и Еврозоната.Как източноевропейци изпревариха Гърция и Португалия Към 2016 г.шест страни от Източна Европа са по-богати от Гърция, а през 2017 г.

Букмекерские ставки на баскетбол

още една или дори две страни са изпреварили Гърция, пише в доклада.Само Хърватия, Румъния и България все още са по-бедни от Гърция, но я настигат бързо. три страни са по-богати от Португалия, а две почти са я настигнали и може да я изпреварят през настоящата година, докато други три са на близка дистанция.